Virtuális Erőmű Program™

200MW-os erőmű kiváltása igazolt megtakarításokkal 2020-ig

A Virtuális Erőmű Program és az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat

A 2011. március 7.-én megtartott jelképes alapkőletétel alkalmával indult útjára a Virtuális Erőmű Program, és az általa üzemeltetett Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat, azzal a céllal, hogy  Magyarország EU-s vállalásaival összhangban 2020-ra egy 200MW foszilis erőmű kapacitásának megfelelő virtuális erőművel „építsen fel” igazolt megtakarításokból. A Program és a Pályázat támogatására Magyarországon az energiahatékonyság terültén páratlan összefogás jött létre, melynek segítségével Tanácsadó Testület tagjai között megtalálhatóak a politikai, műszaki-tudományos, és civil-társadalmi szektor kiemelkedő szerepet játszó képviselői is.

A Pályázat védnökei a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága. A politikai szempontból jelentős védnöki gárda mellett a Tanácsadó Testület tagjai között köszönhetjük többek között a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Edutus Főiskola, a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége, a Magyar Mérnök Kamara képviselőit is.

A Tanácsadó Testület három nagy Szakbizottságba tömörülve végzi munkáját:

  • Szakmai Zsűri Szakbizottság – dönt a beérkező pályázatok elbírálásáról
  • Módszertani Szakbizottság – foglalkozik az önértékelő kérdőív és a számítási módszertan tökéletesítésével
  • PR és Kommunikáció Szakbizottság – támogatja a Program és a Pályázat népszerűsítését

A pályázat iránt érdeklődők különböző szinteken csatlakozhatnak.

Az első szint a „Csináld magad!” szintje, ahol regisztráció, és eljárási díj nélkül, bárki szabadon letesztelheti egy önértékelő kérdőív segítségével jelenlegi energiahatékonysági helyzetképét, valamint ennek segítségével kialakíthatja saját energiahatékonysági stratégiáját. A kérdőív ugyanis 5 nagy témakörben 4 különböző fejlettségi szintre besorolt 41 kérdést tartalmaz. A vizsgálat fókuszában olyan terültek állnak, mint az energiahatékonyság beépülése a szervezet menedzsment irányítási rendszerébe, a tényeken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben, a célok és akciótervek, megfelelő erőforrások biztosítása, valamint az eredmények számszerűsítése és demonstrálása.

A kormányzati támogatás egyik határozott jeleként 2012-ben a Virtuális Erőmű Program ingyenes önértékelő kérdőíve bekerült, mint kötelező elem a GOP-2012-2.1.1./B kódjelű „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” kiírt EU-s pályázat követelményrendszerébe. Majd ezt a törekvést erősítve a 2013-ban hasonló céllal kiírt KMOP-2013-1.2.1./B pályázatban már 3 extra pont jár annak, aki rendelkezik az ingyenes önértékelés meglétéről szóló igazolással. Az együttműködés eredményeképpen kialakulóban van egy igazán értékes ezres nagyságrendű mintával rendelkező adatbázis, melynek segítségével megjeleníthető Magyarország energiahatékonysági helyzettérképe az EU-s pályázatokon résztvevő KKV szektor szemszögéből.

A második szint a „Tűzz ki célokat!”, azaz az Energiatudatos Vállalat cím várományosainak szintje. Ezen a szinten még nem szükséges múltbéli siker, csatlakozhat bárki, aki az energiahatékonyság témakörét fontos prioritásnak tekinti. Az Energiatudatos Vállalat tanúsító védjegy használatához nem szükséges mást tenni, mint jelenlegi energiahatékonysági helyzet felmérése után releváns mértékű, de reálisan megvalósítható önkéntes vállalásokat tenni az energiafogyasztás mérséklése és/vagy az energiahatékonyság növelése céljából. Az első adminisztratív lépések után Akkreditált Tanácsadók az ország terültén bárhol segítenek a pályázat gördülékeny lebonyolításában, azaz az önértékelés, és a vállalások megtételében. 2012-2013 évben összesen 60 vállalat szerezte meg ezt a címet.

A harmadik szint a „Mutasd be az eredményeidet!” szint, azaz az Energiahatékony Vállalat díj birtokosainak szintje. Ez a szint már nem „csak” cím, hanem díj, mely utal arra is, hogy komolyabb belépési feltételek vonatkoznak hozzá. A Virtuális Erőmű Program egyik legfontosabb célja, hogy összegyűjtse, és átadható tudássá konvertálja az energiahatékonyság terültén kialakult magyar (és nemzetközi) jó gyakorlatokat, és ezt elérhetővé tegye az érdeklődők számára. Ezzel összhangban, ha egy szervezet Energiahatékony Vállalat díjra pályázik, akkor műszaki felmérő csapatunk támogatásával elkészítünk egy 1 oldalas sikertörténetből és a 3-5 oldalas szakanyagból álló dokumentációt egy már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projektjéről. Emellett Tanácsadó Testületünk által egységesen elfogadott számítási módszertan segítségével kiszámításra kerül, mekkora „erőművi egyenértéknek” megfelelő a megtakarítás, azaz hány KW-ot „bankol be” a szervezet a virtuális erőműbe, mennyivel járul hozzá annak megépítéséhez. A Szakmai Zsűri Szakbizottság ezen tények alapján dönt a díj odaítéléséről. Jelenleg 10 szervezet tudhatja magáénak az Energiahatékony Vállalat díjat, akik között szerepel a T-Systems Magyarország Zrt., MÁV Vasjármû Jármûjavító és Gyártó Kft., Ráckeve Város Önkormányzata, stb. Itt fontos megemlíteni, hogy a Pályázat szintjei nem egy abszolult mércét határoznak meg. Minden pályázónak önmagához mérten releváns megtakarításokat, és sikereket kell tudnia felmutatni az elismerések megszerzéséhez.

A negyedik szint a „Segíts másokat előre jutni”, azaz az Energiahatékony Mentor Vállalatok szintje. A példakép vállalatok nem csak azt vállalják, hogy sikereiket bebakolják a virtuális erőműbe, és jó gyakorlatikat megosztják másokkal, hanem aktív szerepvállalással mind partnereik körében, mind az érdeklődő magyar vállaltok egészét tekintve népszerűsítik a Programot és a Pályázatot, valamint támogatják a szervezeteket energiahatékonysági sikereik elérésben. Mentor Vállalataink között találhatjuk a KÉSZ Holding, a MAVIR, a COTHEC mellett – mint kiemelt Mentor Vállalt – az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-t is.

A Pályázat 2013-ban kiterjesztésre került az ipari szegmens mellett intézmények számára is, valamint elismeréssel díjazza az energiahatékonyság terültén kiemelkedő szerepet játszó szakembereket is az alábbi kategóriákban: Az év energetikai tanácsadója, Az év megújuló energetikai fejlesztője, Az év energetikusa/energiamenedzsere, Az év fiatal energetikai szakértője.

A Program és Pályázat minőségbiztosításáért az Akkrediált Auditor felel, aki a díjazottak 10%-án minden évben szúrópróba szerű auditot hajt végre, melynek során a pályázók új lendületet kaphatnak energiahatékonysági céljaik elérésében, valamint az eredményeket felhasználva tökéletesíthető a Program és a Pályázat módszertana.

A Virtuális Erőmű Program nagy hangsúlyt fektet az országos lefedettségre. Mind a Tanácsadó Testület tagjai, mind a díjazottak az ország területén elszórtan helyezkednek el, valamint különféle konferenciák workshopok segítségével élőszóban eljutott már többek között Nyíregyháza, Tatabánya, Siófok, Szeged, Zalaegerszeg vonzáskörzetéhez közeli szervezetekhez is. Emellett természetesen online médiumok segítségével mindig naprakész lehet az is, akihez éppen személyesen nem jut el a Program híre.

Amennyiben bővebb információt szeretne kapni, jelezze az iroda@virtualiseromu.hu e-mail címen, valamint kövesse a Program fejleményeit az alábbi webes elérhetőségeken: http://virtualiseromu.huhttps://www.facebook.com/energiahatekonysag